สคร.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นครั้งที่ 1/2561

ธันวาคม 21, 2018, by , Posted in , Comments Off on สคร.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นครั้งที่ 1/2561

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาประเภทรางวัล และเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561