การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 12/2561

ธันวาคม 18, 2018, by , Posted in , Comments Off on การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 12/2561

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากรและกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงการคลัง ครั้งที่ 12/2561 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561