ข่าวสอบราคา สป.กค.(e-market)

วิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

18 พ.ค.2561

ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก
16,145,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

19 เม.ย.2561

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
104,325,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก


วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

5 เม.ย.2561

จ้างติดตั้งกันสาดรอบอาคาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
442,752.30.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

3 เม.ย.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,005.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 มี.ค.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,337.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูและพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,955.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 มี.ค.2561

จ้างติดตั้งเต้ารับปลั๊กไฟ ห้องที่ปรึกษาการคลัง ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,568.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนประตูภายในห้องผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,260.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

ซื้อพาทิชั่นกั้นห้องบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34,230.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมแซมเสาโคมไฟแสงสว่าง บริเวณลานจอดรถยนต์กระทรวงการคลัง ประตู 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมบัวหินแกรนิตบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,675.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนคิ้วขอบประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,070.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 ก.พ.2561

จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ห้องพนักงานขับรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,926.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

2 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,454.40 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192,000.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,918.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท – 4941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,069.50 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,112.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress C460FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,258.60.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้อกริ่งไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท – 4943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

จ้างตรวจเช็คระบบเบรกรถยนต์ ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน ษษ-4258 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท-4936 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญห-1357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน 2กผ 45 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ษณ – 8929 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ม.ค.2561

จ้างซ่อมห้องรับ – ส่ง เอกสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56,603.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

25 ม.ค.2561

จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,800.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนมือจับประตูและซ่อมบานประตูกั้นห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,276.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,670.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 ม.ค.2561

จ้างรื้อโครงแผ่นฝ้าบริเวณชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ม.ค.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
424,950.50
424,950.50 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

16 ม.ค.2561

ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,624.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

10 ม.ค.2561

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,049.50.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

9 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูกระจกบานเปลือยพร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง
9,630.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 ม.ค.2561

ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,998.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนกุญแจคอม้าประตูบานเลื่อน และติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,280.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,400.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
340.00.-
ผู้ได้รับการ

คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,700.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,600.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,700.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

3 ม.ค.2561

ซื้อรายงานขอจัดซื้อภาชนะอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
955.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

29 ธ.ค.2560

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,720.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง “การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226,000.00.-
226,000.00.- รายละเอียด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำกระดาษ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,568.00-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350.00-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
780.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27,428.70 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,420.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

15 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและรางอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

14 ธ.ค.2560

จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

13 ธ.ค.2560

จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

13 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์และฟิล์มฝ้ากระจกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,300.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,031.80.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 พ.ย.2560

จ้างรื้อถอนผ้าขาว – ดำ บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง ด้านหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1และเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,490.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,062.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,815.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,300.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,069.50 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 พ.ย.2560 จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
17 พ.ย.2560 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กุญแจมือจับประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,605.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
17 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
15 พ.ย.2560 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,100.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
14 พ.ย.2560 ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า ฆส-7958 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,400.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,745.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 ซื้อฟลัสวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,259.50.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 ซื้อเครื่องดื่มรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,460.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
09 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,360.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
09 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,410.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
07 พ.ย.2560 จ้างการต่ออายุบริการโดเมน GFMIS.GO.TH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

856.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 พ.ย.2560 ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,237.44.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 พ.ย.2560 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
02 พ.ย.2560 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,815.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

01 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,190.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ต.ค.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

163,333.32 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
30 ต.ค.2560 จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

6,081,968.40.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
27 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,590.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31,854.97.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

81,666.66.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
498,522.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 พ.ย.2560 ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,237.44.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
1 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,190.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ต.ค.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

163,333.32 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
30 ต.ค.2560 จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

6,081,968.40.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
25 ต.ค.2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,194.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560 จ้างจัดดอกไม้ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,100.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,650.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,870.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,050.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ต.ค.2560 จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รั้วพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
215,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31,854.97.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,775.40.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31,854.97.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,500.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560 เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ
267,500.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560 เหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานถ่ายภาพ)

 

58,000.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
10 ต.ค.2560 จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

871,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
02 ต.ค.2560 ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รัวพลาสติกสีบาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ยกเลิกโครงการ
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

81,666.66.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
498,522.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
28 ก.ย.2560 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ไมค์ชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,440.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
27 ก.ย.2560 จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
22 ก.ย.2560 จ้างขอจ้างจัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,021.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
14 ก.ย.2560 จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227,500.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก


วิธีทอดตลาด

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคาประมูลเริ่มต้น
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ูสถานที่ประมูลและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ประมูล
สถานที่ติดต่อ
หมายเหตุ
31 ก.ค.2560 การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวนโดยประมาณ 65,500 ลบ.ม. (ดินหลวม)โดยวิธีทอดตลาด

 

960,500.-
ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ยกเลิกการขายมูลดิน

 

 

วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

วันที่ประกาศ เรื่อง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วันที่ รับ/ขายเอกสารสอบราคา ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด วันที่ / เวลาที่ เสนอราคา เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ หมายเหตุ
5 ก.ย.59 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
34,430,000.00
34,430,000.- รายละเอียด วันที่ 12 – 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


21 ม.ค.59 การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด(ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
34,430,000.00
34,430,000.-
รายละเอียด
วันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น . ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
————–
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียดงานถมดิน ตักดิน และรากฐานในการก่อสร้าง ฐานรากในการจ้างก่อสร้างภาคผนวก 2
———-
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
————–ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2 ก.ย.58 การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
1,966 ล้านบาท
34,430,000.-
รายละเอียด
วันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น . ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ต.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยกเลิก
8 มิ.ย.58 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 2,000 ล้านบาท 35,025,000.00 รายละเอียด วันที่ 17 มิ.ย.58 ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มิ.ย.58 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00 วันที่ 8 ก.ค.58ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. วันที่ 9 ก.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยกเลิก

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ / เวลา
ที่ เสนอ
ราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ
04 ธ.ค. 58 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 2,500,000.00 – 2,332,600.00
รายละเอียด
16 ธ.ค .58
8.30 น.-16.30 น.
ยกเลิก
11 มิ.ย.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2,000,000.00 –
1,866,080.00 รายละเอียด
19 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
21 พ.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2,000,000.00 –
1,866,080.00
รายละเอียด
8 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ยกเลิก

 

วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ราคากลาง วันที่ รับ/ขายเอกสารสอบราคา ยื่นซอง/เอกสารสอบราคา

เปิดซอง/ประกาศ

รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุ
20 ก.พ.58 สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด 355,347.00
รายละเอียด
20 ก.พ.58-6 มี.ค.58 20 ก.พ.58-6 มี.ค.58 10 มี.ค.58 . . ยกเลิก
30 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery 183,333.30
รายละเอียด
30 ต.ค.57 ถึง 10 พ.ย. 57 30 ต.ค.57 ถึง 10 พ.ย. 57 12 พ.ย.57 . . .
29 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ 708,333.30
รายละเอียด
29 ต.ค.57 ถึง 10 พ.ย. 57 29 ต.ค.57 ถึง 10 พ.ย. 57 13 พ.ย.57 . .
12 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค 579,268.80รายละเอียด 12ก.ย.57-22 ก.ย.57 12 ก.ย.57-22 ก.ย.57 24 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
11 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 439,992.00รายละเอียด 11ก.ย.57-22 ก.ย.57 11 ก.ย.57-22 ก.ย.57 24 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 ก.ย.57 สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 1,363,893.33รายละเอียด 3 ก.ย.57-15 ก.ย.57 3 ก.ย.57-15 ก.ย.57 19 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 ก.ย.57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 120,966.35รายละเอียด 2 ก.ย.57-15 ก.ย.57 2 ก.ย.57-15 ก.ย.57 19 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ส.ค.57 สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 135,792.00รายละเอียด 29 ส.ค.57-8ก.ย.57 29 ส.ค.57-8 ก.ย.57 12 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 1,795,000.00รายละเอียด 19 ส.ค.57-1 ก.ย.57 19 ส.ค.57-1 ก.ย.57 9 ก.ย.57 ผู้ได้รับการคัดเลือก
15 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 960,000.00รายละเอียด 15 ส.ค.57-29 ส.ค.57 15 ส.ค.57-29 ส.ค.57 5 ก.ย.57 ผู้ได้รับการคัดเลือก
11 ต.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 530,996.40รายละเอียด 11 ต.ค.56-21 ต.ค.56 11 ต.ค.56-21 ต.ค.56 24 ต.ค.56 ยกเลิก
30 ก.ย.56 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 180,000.00รายละเอียด 30 ก.ย.56-11 ต.ค.56 30 ก.ย.56-11 ต.ค.56 16 ต.ค.56 ผู้ได้รับการคัดเลือก
13 ก.ย.56 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 138,980.16รายละเอียด 13 ก.ย.56-24 ก.ย.56 13 ก.ย.56-24 ก.ย.56 25 ก.ย.56 ผู้ได้รับการคัดเลือก
12 ก.ย.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 579,268.80รายละเอียด 12 ก.ย.56-23 ก.ย.56 12 ก.ย.56-23 ก.ย.56 25 ก.ย.56 ยกเลิก
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 973,272.00รายละเอียด 22 ส.ค.56-4 ก.ย.56 22 ส.ค.56-4 ก.ย.56 9 ก.ย.56 ผู้ได้รับการคัดเลือก
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 1,830,000.00รายละเอียด 22 ส.ค.56-3 ก.ย.56 22 ส.ค.56-3 ก.ย.56 10 ก.ย.56 ผู้ได้รับการคัดเลือก
7 มี.ค.56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 7 มี.ค.56 – 18 มี.ค. 56 7 มี.ค.56 – 18 มี.ค. 56 20 มี.ค.56เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้ได้รับการคัดเลือก
30 ม.ค.56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 30 ม.ค.56 – 12 ก.พ. 56 30 ม.ค.56 – 12 ก.พ. 56 19 ก.พ.56เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยกเลิก
24 ธ.ค.55 สอบราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ เป็น Smart Office 25 ธ.ค.55 – 9 ม.ค. 56 10 ม.ค. 56เวลา 09.00-16.00 น. 14 ม.ค.56เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
12 ธ.ค.55 สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 12 ธ.ค.-28 ธ.ค. 55 12 ธ.ค.-28 ธ.ค. 55 10 ม.ค.56
16 ต.ค.55 สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 16 ต.ค.-31 ต.ค. 55 16 ต.ค.-31 ต.ค. 55 5 พ.ย.55 ยกเลิก
14 ก.ย.55 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 14 ก.ย.-24 ก.ย. 55 14 ก.ย.-24 ก.ย. 55 25 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
7 ก.ย.55 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 7ก.ย.-18 ก.ย. 55 7ก.ย.-18 ก.ย. 55 20 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
7 ก.ย.55 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 7ก.ย.-17 ก.ย. 55 7ก.ย.-17 ก.ย. 55 20 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
30 ส.ค.55 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 30 ส.ค.-12 ก.ย. 55 30 ส.ค.-12 ก.ย. 55 18 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
16 ส.ค.55 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 16 ส.ค.-29 ส.ค. 55 16 ส.ค.-29 ส.ค. 55 3 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
8 ส.ค.55 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 8 ส.ค.-24 ส.ค. 55 8 ส.ค.-24 ส.ค. 55 29 ส.ค.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
1 พ.ค.55 สอบราคาซื้อรถยนต์ 30 เม.ย.-14 พ.ค. 55 30 เม.ย.-14 พ.ค. 55 21 พ.ค.55
30 ม.ค.55 สอบราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 30 ม.ค.-9 ก.พ. 55 30 ม.ค.-9 ก.พ. 55 13 ก.พ.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก
2 พ.ย.54 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 2 -16 พ.ย. 54 2 -16 พ.ย. 54 21 พ.ย. 5410.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
16 ก.ย.54 สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 15 – 28 ก.ย. 54 15 – 28 ก.ย. 54 30 ก.ย. 5410.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
6 ก.ย.54 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 6 – 16 ก.ย. 54 6 – 16 ก.ย. 54 21 ก.ย. 5410.00 น. ยกเลิก
5 ก.ย.54 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 5 – 16 ก.ย. 54 5 – 16 ก.ย. 54 21 ก.ย. 5413.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
2 ก.ย.54 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2 – 13 ก.ย. 54 2 – 13 ก.ย. 54 19 ก.ย. 5410.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
2 ก.ย.54 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 – 13 ก.ย. 54 2 – 13 ก.ย. 54 19 ก.ย. 5413.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
30 มิ.ย.54 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 30 มิ.ย – 13 ก.ค. 54 30 มิ.ย – 13 ก.ค. 54 21 ก.ค. 5410.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
29 มิ.ย.54 สอบราคาการจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 29 มิ.ย – 13 ก.ค. 54 29 มิ.ย – 13 ก.ค. 54 22 ก.ค. 5410.00 น.

ผู้ได้รับการ

คัดเลือก

23 พ.ค.54 สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 23 พ.ค.- 2 มิ.ย. 54 23 พ.ค.- 2 มิ.ย. 54 7 มิ.ย. 5410.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
13 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 – 23 ก.ย. 53 13 – 23 ก.ย. 53 24 ก.ย. 5310.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
9 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 9 – 20 ก.ย.53 9 – 20 ก.ย. 53 22 ก.ย. 5310.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
7 ก.ย.53 สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน 5 รายการ 7 – 17 ก.ย.53 7 – 17 ก.ย.53 21 ก.ย. 5313.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
6 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6 – 16 ก.ย.53 6 – 16 ก.ย. 53 20 ก.ย. 5310.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
17 ส.ค.53 สอบราคาจ้างผลิตสื่องานศิลป์ และชุดนิทรรศการของกระทรวงการคลัง จำนวน 4 รายการ 17 – 27 ส.ค.53 17 – 27 ส.ค.53 31 ส.ค. 5310.00 น. ยกเลิก