รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 24, 2019, by , Posted in ไม่มีหมวดหมู่, Comments Off on รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

hr05

  1. รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. 
  2. รายงานสถานภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562