แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)

กันยายน 10, 2014, by , Posted in แนวการเขียนTOR, Comments Off on แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)

(ดาว์นโหลดเอกสาร)