ไม่มีหมวดหมู่

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

hr04

 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (เพิ่มเติม)
 3. หลักเกณฑ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   – ผู้บริหาร
  ข้าราชการ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 7. http://172.19.12.55:8080/
001

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส